จ่ายตามใจ l Name Your Price

ส่งราคาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มี.ค. ประกาศผล 28 มี.ค. ก่อน 12.00 น.

กรอกข้อมูล Name Your Price ให้ถูกต้องครบถ้วน
[[[["field8","contains","SUBARU XV 2.0i-P (Cool Grey Khaki)"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field17","contains","SUBARU XV 2.0i-P (Dark Blue Pearl)"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field23","contains","SUBARU XV 2.0i-P (Dark Grey Metallic)"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field19","contains","SUBARU XV 2.0i-P (Pure White)"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field40","contains","SUBARU XV 2.0i-P (Ice Silver Metallic)"]],[["show_fields","field52"]],"and"],[[["field21","contains","SUBARU XV 2.0i-P (Any colour except)"]],[["show_fields","field51,field50"]],"and"],[[["field25","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-L (Horizon Blue Pearl)"]],[["show_fields","field42"]],"and"],[[["field37","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S (Crystal Black Silica)"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field36","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S (Horizon Blue Pearl)"]],[["show_fields","field39"]],"and"],[[["field34","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S (Any colour except)"]],[["show_fields","field38,field54"]],"and"],[[["field35","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Crystal Black Silica)"]],[["show_fields","field53"]],"and"],[[["field32","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Crystal White Pearl)"]],[["show_fields","field57"]],"and"],[[["field33","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Dark Grey Metalilc)"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field31","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Horizon Blue Pearl)"]],[["show_fields","field55"]],"and"],[[["field30","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Ice Silver Metallic)"]],[["show_fields","field59"]],"and"],[[["field29","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Jasper Green Metallic)"]],[["show_fields","field58"]],"and"],[[["field28","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Sepia Bronze Metallic)"]],[["show_fields","field63"]],"and"],[[["field27","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Any colour except)"]],[["show_fields","field62,field61"]],"and"],[[["field67","contains","BRZ2.0 6AT (Crystal Black Silica: 4,4xx)"]],[["show_fields","field68"]],"and"],[[["field69","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S (Ice Silver Metallic: 19,xxx)"]],[["show_fields","field70"]],"and"],[[["field71","contains","SUBARU FORESTER 2.0i-S ES (Jasper Green Metallic: 5,xxx)"]],[["show_fields","field72"]],"and"]]
1 Step 1

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องการเสนอราคาในการซื้อรถยนต์ Subaru รุ่น XV และ Forester (ราคาที่เสนอนี้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าเป็นเพียงราคาตัวรถพร้อม Option เท่านั้น) จากบริษัท คีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้จำหน่าย โดยมีรายละเอียดการเสนอราคาดังนี้

NEW CAR

Model & Color

Price (฿)

DEMO CAR

Model, Color & Km.

Price (฿)

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

เงื่อนไขในการประกวดราคา

 1. ผู้ที่ชนะการประกวดราคาจะต้องยอมรับในราคาที่ตนเองเสนอมา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเรียกร้องส่วนลด หรือของแถมอื่นใดเพิ่มเติม กรณีผู้เสนอราคาปฏิเสธการรับรถ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าการเข้าร่วมประกวดราคาทุกกรณี
 2. หลักฐานการยื่นขอประกวดราคา
  • 2.1 เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯหรือสลิปบัตรเครดิตขั้นต่ำ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   ชื่อบัญชี บริษัท คีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด
   ประเภท ออมทรัพย์
   ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 017-7-12365-0
   ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 005-8-27051-2
  • 2.2 สำเนาบัตรประชาชน
 3. การเสนอราคา
  • 3.1 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวต่อการประกวดราคา1ครั้ง
  • 3.2 ราคาซื้อขายสุดท้าย ขึ้นอยู่กับราคากลางที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • 3.3 หากผู้เสนอราคา เสนอสูงกว่าราคากลางที่บริษัท คีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด กำหนดไว้ บริษัทฯยินดีขายรถคันดังกล่าวในราคากลาง ให้แก่ผู้เสนอราคา
  • 3.4 ผู้ชนะจากการเสนอราคาจะต้องเลือกรถที่มีอยู่ในสต๊อกของบริษัท คีปเปอร์มอเตอร์ริ่ง จำกัด เท่านั้น
  • 3.5 ผู้ชนะจากการเสนอราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 วัน และรับรถภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
  • 3.6 บริษัทคีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด ขอใช้สิทธิ์ในการนำข้อมูลพร้อมรูปภาพต่างๆของผู้เสนอราคาครั้งนี้เพื่อทำสื่อโฆษณาผ่านช่องทาง Social Media หรือช่องทางอื่นๆ
  • 3.7 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคามาแล้วไม่เข้าตามเกณฑ์ราคากลาง บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินการเข้าร่วมภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
   สำหรับผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมโดยการชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมบัตร 3% ก่อนคืนเงินยอดดังกล่าว
  • 3.8 กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางบริษัทคีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัดตั้งไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเข้าร่วมประกวดราคาทุกกรณี
 4. ระยะเวลาการประกวดราคา
  • การประกวดราคาจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 นาที และบริษัทคีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด จะทำการประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.
 5. ราคาที่เสนอนั้นเป็นราคาเฉพาะตัวรถและออปชั่น ไม่รวมประกันและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองในกรณีที่ต้องการอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
 6. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารการชำระเงินมาให้กับทางผู้จำหน่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วมแคมเปญ ในกรณีที่ไม่มีการส่งเอกสารการจ่ายเงินภายในระยะเวลากำหนด จะถือเป็นการสละสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญทันที
Accessories (Not Included) SUBARU XV  Price (฿) SUBARU Forester Price (฿)
1. Film Astro Block OP 8,500 9,000
2. Film Astro Block XZ 16,000 18,700
3. Film Cardinal Performance 9,000 10,000
4. Film Cardinal Tuxedo 16,000 17,500
5. ผ้ายางลายกระดุมสีดำ 5 ชิ้น 1,750 1,750
6. ผ้ายางท้าย 1,150 1,150
7. ผ้ายาง 5D ทั้งคัน 6,500 6,500
8. ม่านบังแดดแบบตาข่าย ทั้งคัน 4,500 4,500
9. กรอบป้ายทะเบียน 550 550
10. เคลือบแก้ว 1 ครั้ง 5,700 7,300
11. ฟิล์มเบ้ามือจับ 1,550 1,550
12. ประกันภัย AIG 26,256.15 28,871.81 (Forester 2.0i-S)
29,775.96 (Forester 2.0i-S ES)

 

หมายเหตุ:

 1. รายการในหมวด Accessories แสดงให้เห็นเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเสนอราคาเท่านั้น มิได้เป็นของแถมที่ทางบริษัท คีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด แถมให้กับลูกค้าแต่อย่างใด
 2. ผู้ชนะการประกวดต้องใช้บริการประกันภัยจาก บริษัท คีปเปอร์ มอเตอร์ริ่ง จำกัด เท่านั้น
Back to top